ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften. Instellingen die de belastingdienst als ANBI aanwijst, hebben deze belastingvoordelen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

De Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud is door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.
  • De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.
  • De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.
  • De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen.
  • De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.
  • De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.
  • De instelling heeft een actueel beleidsplan.
  • De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen.
  • Geld dat overblijft na opheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.
  • De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

Download hier het belastingformulier voor giften aan onze stichting.