Geschiedenis

Geschiedenis van de Sint Cunera Kerk in Nibbixwoud

De architect onder wiens toezicht de kerk is gebouwd, was A.C. Bleijs. In 1877 werd de kerk in het midden van het dorp opgeleverd. De kerk is gesteld onder de bescherming van Sint Cunera. In de Middeleeuwen werd Sint Cunera veelvuldig aangeroepen als beschermster van het vee. Dit was hard nodig omdat het enige bezit van de inwoners van Nibbixwoud hun vee was.

Na de bouw van de Sint Cunera Kerk zijn er verschillende restauraties geweest. In 1895 muren en goten, in 1952 groot onderhoud, in 1972 de toren, in 1980 de vloeren, verwarming en schilderwerk. In 1993 is het orgel gerestaureerd en in 1996 vond restauratie aan noord- en westzijde van de toren plaats. Eind 2000 is de actie ‘laat de leien niet glijden’ opgezet. In augustus 2002 werden de laatste werkzaamheden aan de goten verricht en kon Nibbixwoud zich opmaken voor het 125-jarig bestaan van de Sint Cunera Kerk. Op 12 augustus 2002 om 16.30 uur werd er brand ontdekt in het dak van de kerk en zorgde ervoor dat het dak en gewelven totaal verwoest werden door een felle brand. Ook het orgel kon niet behouden blijven. Met vereende krachten werd de kerk weer in al haar glorie hersteld en kon in oktober 2003 het 125-jarig jubileum alsnog gevierd worden.

Om het onderhoud van de kerk ook in de toekomst te kunnen financieren is de Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud opgericht.