Renovatie torenklokken

Vorig jaar hebben de kinderen van de St. Nicolaasschool uit Nibbixwoud op 11 november hun jaarlijkse Sint-Maartenactie gehouden voor een goed doel. Onder het motto “eerst voor een ander, daarna lopen we voor onszelf”.

Dat jaar was het goede doel: restauratie van het torenuurwerk, de wijzerplaten, wijzers en de verlichting hiervan van de plaatselijke Sint Cunerakerk. Dankzij hun enorme inzet hadden de kinderen van de groepen 6, 7, en 8 in ruim een uurtijd het grote recordbedrag van € 2.000,– opgehaald.Op 30 november 2021 mocht de Stichting Vrienden van de Cunera Kerk de cheque van € 2.000,– in ontvangst nemen.

Nu, op 10 november, op 1 dag na een jaar na hun Sint-Maartenactie is bovengenoemde restauratie voltooid. De wijzerplaten , de wijzers en de verlichting hiervan zien er bij dag en bij nacht weer prachtig uit.

Als blijk van dank en waardering voor de geweldige actie van de kinderen van de St. Nicolaasschoolmochten de kinderen van de leerlingenraad op 10 november om 11.00 uur de officiële ingebruikstelling doen.

Als eerste hebben Miray Solak, Jill Visser en JordKolenberg het handmatig  opwinden van het torenuurwerk gedaan. Daarna om precies 11.00 werd de slinger van het uurwerk door Floris Huisman in beweging gezet. Na het 11 maal slaan van de klok hebben enige tijd de feestklokken (luidklokken) geluid.

Nibbixwoud is dankzij de kinderen van de Sint Nicolaasschool weer “bij de tijd”.