Belastingformulier voor giften

Onze Stichting is een ANBI instelling en dit betekent dat periodieke giften fiscaal aftrekbaar zijn in uw aangifte Inkomstenbelasting. In fiscale termen zijn dit die giften, die zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst en die u jaarlijks of maandelijks overmaakt aan een ANBI-instelling over een periode van 5 jaar of langer. Zie ook www.belastingdienst.nl/giften 
Het vastleggen in een schriftelijke overeenkomst tussen u en het goede doel (onze stichting) kan door middel van het invullen van  een belastingformulier. Dit formulier vindt u hier.
Wij hebben de gegevens van onze stichting al ingevuld. U vult vervolgens uw gegevens als schenker in en ondertekent het formulier (ook de gegevens van uw eventuele fiscale partner dienen te worden ingevuld en hij of zij ondertekent ook het formulier!)
U kunt een gescande versie van het ingevulde en ondertekende formulier naar ons e-mailadres verzenden of u kunt een papieren versie in de brievenbus gooien van onze voorzitter of secretaris. U ontvangt dan een getekende versie van ons terug.
e-mailadres                  info@vriendencunerakerk.nl
adres voorzitter            Oosterwijzend 18 E (Gerard Broersen)
adres secretaris           Dorpsstraat 38 (Mirelle Koning)
U kunt onze voorzitter Gerard Broersen bellen als u meer informatie wenst. Hij is bereikbaar op telefoonnummer 06 – 137 25 106.

Download hier het formulier