ANBI status goedgekeurd

De stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud is op 24 juli 2020 door de belastingdienst aangemerkt als een algemeen nut beogende instelling (ANBI).