HET TORENUURWERK VAN DE CUNERAKERK.

 

In de toren van de Cunerakerk staat op de tweede verdieping, sinds 1952, een middelgroot mechanisch torenuurwerk van de firma Korfhageuit Buer. Dit uurwerk zou je met recht een monument kunnen noemen.

In 1997 werkte het uurwerk wegens een ernstig mechanisch defect niet meer. Na genomen poolshoogte bleek dat het uurwerk mogelijk onherstelbaar beschadigd zou zijn. Het toenmalige kerkbestuur kwam via-via in contact met de “Stichting tot Behoud van het Torenuurwerk”. Deze stichting heeft zich, dankzij de inzet van hun deskundige vrijwilligers, ingezet voor restauratie van het torenuurwerk van de Cunerakerk en daarbij is zoveel mogelijk gebruik gemaakt van oorspronkelijke technieken en materialen. Helaas is deze stichting opgeheven (zie artikel NHD d.d. 04-05-2021).

Sinds enkele jaren wordt de inspectie en het onderhoud van het torenuurwerk gedaan door “Koninklijke Eijsbouts”, klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken te Asten.

De juiste tijd van het uurwerk wordt in de gaten gehouden door onze dorpsgenoot Anton Koeleman, die zo nodig, dagelijks bijstelt.

Groot onderhoud aandrijfstangen, tandwielen, wijzerwerk, cijferplaten en de verlichting hiervan.

Deze genoemde onderdelen bevinden zich in een matige tot slechte staat van onderhoud!

Velen van u zal het opgevallen zijn dat niet aan alle zijden van de toren dezelfde tijd wordt weergegeven, dat ook twee cijferplaten behoorlijk beschadigd zijn en dat wijzer-/cijferverlichting gedeeltelijk is uitgevallen.

Wat moet er allemaal gereviseerd en/of vervangen worden?

Het ingenieuze stelsel van aandrijfstangen en tandwielen die, twee verdiepingen hoger dan het torenuurwerk, de wijzers van de cijferplaten aandrijven.
De cijferplaten en het frame waarop deze bevestigd zijn weerbestendig behandelen en de cijfertekens volgens de bestaande modellering vergulden.
Alle wijzers weerbestendig behandelen, vergulden, waar nodig repareren en uitbalanceren. Vernieuwen van de sleepcontacten en bevestigingsbouten.
Levering en montage van vier sets led verlichtingselementen rondom de cijfertekens en op de wijzers.

Dat dit een kostbare reparatie is dat mag duidelijk zijn. De totale kosten worden begroot op ongeveer € 25.000,– exclusief de huurkosten van een hoogwerker of mobiele kraan met manschappenbak voor demontage en later weer montage van de genoemde onderdelen.

De Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud mag zich, dankzij uw giften en schenkingen, inzetten voor onderhoud en behoud van onze Cunerakerk. Het door u geschonken geld zal voor de volle 100 % besteed worden aan dit doel. Er wordt niets afgedragen aan derden!

Het hoofddoel van de Stichting is, om namens u, financieel bij te dragen aan het bovengenoemde groot onderhoud.

Wilt u ons daarbij steunen? Het moet toch mogelijk zijn om de Cunerakerk, die door onze voorouders is opgebouwd en nagelaten, goed te onderhouden. Wij zijn hun erfgenamen. Door uw bijdrage aan de Stichting  helpt u mee om dit mooie gebouw inclusief torenuurwerk en luidinstallatie, de Cunerakerk in het hart van Nibbixwoud, goed onderhouden door te geven aan komende generaties.

U kunt uw bijdrage overmaken op bankrekeningnummer:

NL25 RABO 0348 2687 93 t.n.v. Stichting Vrienden van de Cunera Kerk Nibbixwoud

Wij zijn dankbaar voor elke bijdrage, klein of groot.

Het bestuur van de Stichting: Mirelle Koning, Bert Ooijevaar en Gerard Broersen

www.vriendencunerakerk.nl